Singapore to ban all OTC retail forex as gambling.1

Singapore to ban all OTC retail forex as gambling.